สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายสละ นิรากรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร และโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้มาซึ่งเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเชื่อมโยงกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ