สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2567 โดยมีนายชาลี มีชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณารายชื่อเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี