สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

 

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เเละนายชาติ ศรีมาวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอวิหารเเดง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ อ.วิหารเเดง จ.สระบุรี เพื่อเก็บข้อมูล ให้คำเเนะนำเพื่อป้องกัน รวมทั้งรักษากระบือที่เป็นโรคคอบวม (Haemorrhagic septicemia) ที่มีการติดเชื้อเเบคทีเรียเเละระบาดอย่างรุนเเรงในโคกระบือในช่วงฤดูฝน ซึ่งสัตว์จะมีอาการซึม มีน้ำลายเเละน้ำมูกไหล ไม่เคี้ยวเอื้อง มีการบวมแข็งบริเวณหน้าคอ หัวไหล่ และหน้าอก หายใจหอบลึกเเละมีเสียงดัง ***หากเกษตรกรท่านใดที่มีการเลี้ยงโคเเละกระบือ เเละสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการดังกล่าว สามารถเเจ้งปัญหาเเละความต้องการได้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำอำเภอของท่าน หรือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี หรือสำนักงานปศุสัตว์ประจำอำเภอของท่าน เพื่อรับคำเเนะนำเเละการรักษาที่ถูกต้องในลำดับต่อไป